Voorwaarden

Voorwaarden

Het aantal passagiers dient bij arrangementen voor de afgesproken vaardatum bij ons bekend te zijn, op basis hiervan wordt wordt bij arrangementen het tarief per persoon berekend en de keuze van de boot gemaakt. RIB4fun heeft ten aller tijde het recht van de keuze van de boot. Tijdens, voor of na het arrangement kan het zijn dat er door personeel van RIB4fun foto’s worden gemaakt. Het kan voorkomen dat deze foto’s worden gebruikt op de website van RIB4fun. Na ondertekening van het contract gaat de contractant akkoord met publicatie op het internet.

RIB4fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door RIB4fun. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders. Alle passagiers dienen ten aller tijde de instructies van de schipper op te volgen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de boot niet op de afgesproken tijd op de plaats van bestemming is door bijvoorbeeld stremmingen of andere onvoorziene omstandigheden. RIB4fun is hier niet voor aansprakelijk. Wel zal worden getracht de verloren tijd in te halen door langer door te varen dan de afgesproken eindtijd.

Privacy Policy

Alle foto's en informatie die door deelnemers van een RIB4fun.nl arrangement of activiteit die gebruikt worden op deze websites of voor andere RIB4fun publicaties zullen alleen hiervoor gebruikt worden en niet aan derden ten gebruik worden gegeven.

Wanneer dit gewenst is, worden foto's op verzoek verwijderd. Hiervoor kunt u via deze website contact met ons opnemen.

RIB4fun.nl stelt uw privacy op prijs en zal hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.